Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

toffs
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viabrystol brystol

July 29 2017

toffs
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viapkz451 pkz451
toffs
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaday11shadow day11shadow

July 28 2017

toffs
3238 0c40 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaserenite serenite
toffs
0627 d342
toffs
9028 4c08 500
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viastonedby stonedby
toffs
9530 ae2c
Reposted fromparkaboy parkaboy viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
toffs
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

July 26 2017

toffs
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka viamessinhead messinhead

July 23 2017

toffs
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viablackmoth7 blackmoth7
toffs
6030 ffc1

July 16 2017

toffs
Żeby nigdy nie móc cieszyć się lub rozczarować! Nigdy nikogo nie kochać, nie móc się rozgniewać na tego kogoś, a potem mu przebaczyć. Nie móc spać ani marznąć, nigdy się nie mylić, nie mieć bólów brzucha i potem nie wyzdrowieć, nie obchodzić urodzin, nie pić piwa i nigdy nie mieć nieczystego sumienia... To wszystko jest straszne!
— Tatuś Muminka
Reposted fromtillbaka tillbaka viapozakontrola pozakontrola
toffs
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viaserenite serenite

July 15 2017

toffs
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakamykowata kamykowata
toffs
6986 65c3 500

July 08 2017

toffs
8651 92af 500

June 28 2017

4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaicannotremember icannotremember
toffs
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viacocaineblues cocaineblues
toffs

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat

June 27 2017

8936 eaf4 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl