Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

toffs
4519 2375 500
Wakacje spędzam w mieście
Reposted fromjankoza jankoza viawrednaania wrednaania
toffs
6932 a367
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrednaania wrednaania

September 30 2017

toffs
Reposted fromFlau Flau vianoelya noelya
toffs
7201 ab14
Reposted fromkaha kaha viaDeborahCurtis DeborahCurtis

September 24 2017

toffs

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

September 23 2017

toffs
0219 c745 500
toffs
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis viasilence89 silence89

September 19 2017

toffs
5038 8a36 500
Reposted fromparanoiac paranoiac viaaynis aynis
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
toffs
4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio vialadymartini ladymartini

August 29 2017

toffs
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaMacManus MacManus

August 14 2017

toffs
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viabrystol brystol

July 29 2017

toffs
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viapkz451 pkz451
toffs
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaday11shadow day11shadow

July 28 2017

toffs
3238 0c40 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaserenite serenite
toffs
0627 d342
toffs
9028 4c08 500
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viastonedby stonedby
toffs
9530 ae2c
Reposted fromparkaboy parkaboy viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
toffs
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

July 26 2017

toffs
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl