Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

toffs
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapirania pirania

May 17 2017

toffs
0476 73e3 500
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
toffs
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viatomashevska tomashevska

May 16 2017

toffs
Reposted fromgruetze gruetze
toffs
Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem.
— Hank Moody, Californication

May 07 2017

9214 6d3f 500
Reposted fromRanveld Ranveld viaToshi Toshi

May 04 2017

toffs
5611 4f04 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viapomoor pomoor
toffs
7607 a829
Reposted fromyannim yannim

April 30 2017

toffs
0279 9685
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viastarbug starbug
toffs
Reposted fromgruetze gruetze viastarbug starbug
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viastraycat straycat

April 28 2017

toffs
7527 17b5
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viamessinhead messinhead
toffs
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viakjuik kjuik
toffs

March 31 2017

5541 a887

March 26 2017

toffs
3224 d56b 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawrednaania wrednaania

March 25 2017

toffs
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaviolethill violethill
toffs
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaoutkapa outkapa

March 16 2017

toffs
3280 838a
Reposted fromveridiana veridiana viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl